Saturday, 13/08/2022 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS TT Nham Biền Số 1

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN NEO
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

 

 

Ảnh mầu
4 x 6
(đóng dấu giáp lai)

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên:  PHẠM THU THỦY                        Nam, nữ: Nữ

2. Tên gọi khác: Không

3. Ngày, tháng, năm sinh:  12-02-1974

4. Nguyên quán: Xuân Phú – Yên Dũng – Bắc Giang

5. Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Neo- Yên Dũng – Bắc Giang

6. Dân tộc:  Kinh

7. Nơi công tác: Trường THCS thị trấn Neo – Yên Dũng – Bắc Giang

8. Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng

9. Trình độ đào tạo: Đại học.  Chuyên ngành Toán.

10. Học hàm, học vị: Cử nhân

11. Ngạch lương đang hưởng: V.07.04.11, hệ số 4,98;  phụ cấp chức vụ : 0,45.

12. Năm vào ngành giáo dục: 1994

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 15 năm

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: 0

15. Địa chỉ liên hệ: Trường THCS thị trấn Neo – Yên Dũng – Bắc Giang.

16. Điện thoại di động: 0985 734 765.

17. Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

T 9/1994- 8/1996

Giáo viên trường THCS Tư Mại – Yên Dũng – Bắc Giang

Từ  8/1996- 8/1998

Giáo viên trường THCS Tiến Dũng – Yên Dũng – Bắc Giang

Từ 8/1998-9/1999

Giáo viên trường THCS thị trấn số 2 - Yên Dũng – Bắc Giang

Từ 9/1999-9/2009

Giáo viên trường THCS Nham Sơn – Yên Dũng – Bắc Giang

Từ 9/ 2009- 12/2011

Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Liễu – Yên Dũng – Bắc Giang

Từ 01/2012 – đến nay

Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Neo – Yên Dũng – Bắc Giang

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1. Phẩm chất chính trị

Tôi luôn giữ vững lập trường, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Xác định rõ về vai trò, trách nhiệm đối với công tác giáo dục.

Luôn tự trau dồi bản thân, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, cũng như  đồng nghiệp và mọi người. Luôn chấp hành, viết, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

        Bằng sự hiểu biết của mình, tôi đã vận động tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái và chống phá Đảng và Nhà nước.

Bản thân luôn tham gia đầy  đủ các đợt  học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức. Luôn tham gia và thực hiện tốt các cuộc vận động như cuộc vận động: “Hai không”,  và phong trào: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”..

Luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Đạo đức, lối sống

Tôi luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo; có lối sống trong sáng, giản dị chuẩn mực. Có ý thức cao trong việc xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan; Có tinh thần tương thân tương ái; biết lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm. Tạo được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, ngõ xóm và mọi người xung quanh. Luôn luôn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Kiên quyết đấu tranh các hành vi trái pháp luật.

Tôi luôn có tác phong nhanh nhẹn, lề lối làm việc nghiêm túc, quan hệ đồng nghiệp hòa nhã trên tinh thần hợp tác để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, hòa đồng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của học sinh. Bảo vệ quyền lợi chính  đáng cho học sinh và giáo viên. Tinh thần, thái độ  phục vụ nhân dân tận tình, đúng mực.

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục

a) Tài năng sư phạm: Trong công tác giảng dạy, bản thân luôn bám sát kế hoạch chương trình dạy học và nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; luôn có ý thức tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi mở rộng, nâng cao kiến thức để bài dạy đạt hiệu quả tốt. Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giảng dạy tạo sự hứng thú cho học sinh từ đó phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của các em; kết quả xếp loại học lực hàng năm đối với học sinh lớp tôi đảm nhiệm (nhất là chất lượng học sinh khá giỏi) đều cao hơn so với mặt bằng chung của huyện. Tôi luôn phấn đấu là giáo viên dạy giỏi các cấp.

Từ năm học 2009- 2010 đến nay với trách nhiệm là Phó Hiệu trưởng, bản thân tôi luôn có sự tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực tìm tòi và học hỏi để có các biện pháp quản lý thích hợp đem lại hiệu quả cao. Trong suốt thời gian làm Phó hiệu trưởng tôi đã tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức học sinh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, phòng GD&ĐT Yên Dũng, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự đồng tình, nỗ lực cố gắng, tâm huyết với nghề của đội ngũ giáo viên nên kết quả giảng dạy, chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi của trường luôn xếp thứ nhất huyện Yên Dũng và tốp đầu của tỉnh Bắc Giang.

          Bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt kỷ cương làm việc của cơ quan, kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành của đơn vị.

          Cùng với Ban giám hiệu tôi đã tích cực đổi mới công tác quản lý, có tầm nhìn chiến lược, có bản lĩnh, quyết đoán trong công việc. Làm việc nhiệt tình, có kế hoạch hợp lý, khoa học vì vậy đem lại hiệu quả chất lượng cao. Thực hiện công tác kiểm tra tự đánh giá thường xuyên đạt kết quả tốt, chất lượng hiệu quả công việc cao.

Năm học 2002-2003 đến năm 2004-2005 được Phòng GD&ĐT huyện giao trách nhiệm trực tiếp dạy đội tuyển HSG văn hóa thi cấp tỉnh; năm học 2016-2017 đến nay được Phòng GD&ĐT giao trách nhiệm phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa của huyện thi cấp tỉnh.

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)

Cấp nghiệm thu, xếp loại

Năm nghiệm thu

1.

       Một số phương pháp hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (đối với vùng nông thôn)

Cấp tỉnh

2007-2008

2.

       Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 6 giải các bài tập về phép chia hết

Cấp huyện

2012-2013

3

      Một số phương pháp mới giải bài toán có liên quan tới phương trình bậc hai

Cấp huyện

2013-2014

4

       Một số phương pháp giải dạng toán phương trình bậc hai dành cho HSG vào thi vào lớp 10

Cấp huyện

2015-2016

5

       Một số phương pháp giải dạng toán liên quan đến  phương trình bậc hai

Cấp huyện

2016-2017

6

        Hướng dẫn học sinh cách tìm tòi lời giải dạng toán: Giải bài toán bằng cách lập phương

Cấp huyện

2017-2018

7

       Một số phương pháp giải dạng toán rút gọn biểu thức

Cấp huyện

2018-2019

- Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài sau được ứng dụng: Một số phương pháp hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà (đối với vùng nông thôn) áp dụng tại trường THCS Nham Sơn -Yên Dũng - Bắc Giang năm học 2007-2008; 2008-2009; các sáng kiến còn lại đều được áp dụng tại trường sở tại nhưng trong phạm vi hẹp (lớp, khối).

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Năm học 2002- 2004 trực tiếp dạy học sinh giỏi cấp tỉnh không có học sinh thi Quốc gia.

Bắt đầu từ năm học 2012-2013 đến năm học 2018- 2019 tham gia quản lý điều hành công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS thị trấn Neo và của Phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng. Kết quả đạt được về chất lượng học sinh giỏi luôn xếp thứ nhất huyện và đứng trong tốp đầu của tỉnh Bắc Giang. (51giải cấp Quốc gia; 412 giải cấp tỉnh).

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi: Từ năm học 2012 -2013 đến nay được Hiệu trưởng phân công phụ trách tổ chức Hội giảng, bồi dưỡng thi giáo viên giỏi các cấp kết quả 27 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh, 135 giáo viên giỏi cấp huyện.

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận

- Số năm đạt giáo viên giỏi huyện, tỉnh, bộ:

TT

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

1.

1997-1999

GVG cấp Huyện

Số 650 QĐ/KT ngày 16/11/1998 . UBND huyện Yên Dũng

3

1999-2002

GVG cấp Tỉnh

Số 1785 QĐ/KT ngày 18.12.2000 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  6

2003-2009

GVG cấp Tỉnh

Số 1467/QĐ-KT ngày 26/8/2009; Chủ tịch UBND  tỉnh Bắc Giang

- Số năm đạt danh hiệu Chiến s thi đua: 14 năm

TT

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

1.

2007

CSTĐ Cơ sở

Số 1715/QĐ-UBND ngày 28/7/2007; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

2

2008

CSTĐ Cơ sở

Số 1830/QĐ-UBND ngày 14/8/2008; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

3

2009

CSTĐ Cơ sở

Số 1904/QĐ-UBND ngày 17/7/2009; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

4

2009

CSTĐ Tỉnh

Số 1467/QĐ-KT ngày 26/8/2009; Chủ tịch UBND  tỉnh Bắc Giang

5

2010

CSTĐ Cơ sở

Số    /QĐ-UBND ngày 25/8/2010; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

6

2011

CSTĐ Cơ sở

Số  1531   /QĐ-UBND ngày 30/6/2011; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

7

2012

CSTĐ Cơ sở

Số  2527  /QĐ-UBND ngày 13/8/2012; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

8

2013

CSTĐ Cơ sở

Số  3758  /QĐ-UBND ngày 02/8/2013; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

9

2014

CSTĐ Cơ sở

Số  3372/QĐ-UBND ngày 05/8/2014; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

10

2015

CSTĐ Cơ sở

Số 4402  /QĐ-UBND ngày 17/8/2015; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

11

2016

CSTĐ Cơ sở

Số 3719 /QĐ-UBND ngày 02/8/2016; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

12

2017

CSTĐ Cơ sở

Số 5003 /QĐ-UBND ngày 15/8/2017; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

13

2018

CSTĐ Cơ sở

Số 3912 /QĐ-UBND ngày 07/8/2018; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

   14

2019

CSTĐ Cơ sở

Số 4247  /QĐ-UBND ngày 19/7/2019; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên)

TT

Năm

Hình thức, nội dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1.

2000

  Bằng khen: Đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh

  Số1785/QĐ/KT; ngày 18/12/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2

2009

  Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

   Số 8185/QĐ/BGDĐT ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

3

2015

  Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

“ Dạy tốt – Học tốt”

  Số 6172/QĐ- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4

2017

   Bằng khen: Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

  Số 1400/QĐ - TTg ngày 19/9/2017 của Thủ tưởng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

Bản thân luôn trung thực, cởi mở, nhiệt tình, sẵn sàng cộng tác và giúp đỡ đồng nghiệp; mẫu mực, yêu thương, giáo dục học sinh vì vậy tôi luôn được học sinh kính trọng, đồng nghiệp và nhân dân tôn trọng, tin tưởng.

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị:

Với vai trò, trách nhiệm của một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị. Những năm qua trường THCS thị trấn Neo đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu Quốc gia về giáo dục. Từng bước nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp. Tích cực bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy. Hàng năm số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng cả về số và chất lượng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Đặc biệt trong những năm học qua tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực phấn đấu, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhà trường luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong ngành giáo dục của huyện. Nhà trường nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được các cấp khen thưởng.

Cụ thể:

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể LĐXS

Số 1105/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2012-2013

Tập thể LĐXS

Số 1237/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013-2014

Tập thể LĐTT

Số 3372/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng

2014-2015

Cờ thi đua xuất sắc

Số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang

2015-2016

Cờ thi đua xuất sắc

Số 459/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

2016-2017

Tập thể LĐXS

Số 1365/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2017-2018

Cờ thi đua xuất sắc

Số 455/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang

2018-2019

Cờ thi đua xuất sắc

Số 1234 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 8  năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Số 1114/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Số 1237/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013

Cờ thi đua của Chính phủ

Số 2071/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

2015

UBND tỉnh tặng cờ thi đua

Số 341/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang

2016

Cờ thi đua xuất sắc

Số 459/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

2016

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Số 1241/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2017

Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

Số 2768/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị :

Năm học: 2017-2018: Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang (Số 455/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Số 1249/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

Năm học 2018-2019: UBND tỉnh tặng Cờ (Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua). Số 1234/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

          Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì (Số 1989/QĐ-CTN ngày 14/11/2019).

e) Kỷ luật: Không

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai.

Xác nhận, đánh giá của đơn vị

 

Yên Dũng, ngày 16 tháng 01 năm 2020
              Người khai (ký tên)

 

 

                                                                                  Phạm Thu Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Tháng 08 : 70
Năm 2022 : 1.614